OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Pasowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

27 sierpnia 2022 r. podczas Dożynek Gminnych, które zorganizowane zostały w Krzywinie na kompleksie boisk Orlik w obecności licznie zebranych gości grupa 43. młodych adeptów MDP złożyła uroczystą przysięgę oraz została pasowana na członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Krzywinie i Widuchowej. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Gminnego dh Mariusza Gralaka oraz opiekunów MDP dh Karoliny Czerwionki z OSP Krzywin oraz dh Macieja Kluki z OSP Widuchowa, którzy przygotowywali dzieci mogło dojść do tak miłej uroczystości, która zapewne na dłuższy czas utkwi w pamięci młodych strażaków.
Aktu pasowania dokonali stosowanie do kompetencji prezesi poszczególnych jednostek: OSP Krzywin dh Mariusz Gralak i OSP Widuchowa dh Zenon Pieta, zaś młodzi strażacy odebrali pamiątkowe akty ślubowania, legitymacje przynależności do MDP oraz drobny upominek.
Młodym strażakom gratulacje złożyli również: Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski, Piotr Juzyszyn - zastępca komendanta powiatowego PSP w Gryfinie oraz Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel.

Po zakończonym pasowaniu obie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zaprezentowały pokaz musztry w swoim wykonaniu.

11 września 2022 20:52
Udostępnij na Facebooku