OSP Pogorzałki Ochotnicza Straż Pożarna Pogorzałki

PL-BY-UA 2014-2020

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że po 2 latach pracy i długich miesiącach oczekiwania 20.09.2018 r. Gmina Dobrzyniewo Duże podpisała umowę transgraniczną z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Gmina Dobrzyniewo Duże - Lider Projektu i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy) na realizację budowy remizy strażackiej w Letnikach oraz zakup fabrycznie nowego śrdeniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Pogorzałki.

Gmina Dobrzyniewo Duże pozyska z tego projektu ok. 440 000,00 EUR dofinansowania na budowę oraz zakup samochodu strażackiego.

Ścisła współpraca z partnerami z Białorusi i ciężka praca przyniosła efekt. W projekcie przewidziane są wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymiana doświadczeń pomiędzy Jednostkami OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże a Strażakami z Obwodu Grodzieńskiego - PSP Grodno Białoruś.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przełomie 2018/2019 roku a cały projekt ma się zakończyć w 24 miesiące.

Podkreślić należy, że podpisanie umowy na dofinansowanie a tym samym pozyskanie środków unijnych z Programu PL-BY-UA 2014-2020 z Działania Bezpieczeństwo jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Naszej Gminy. Komisja Wyboru Projektów z 248 wniosków wytypowała do dofinansowania 17 i tylko 2 Gminy z woj. podlaskiego uzyskały dofinansowanie w temacie bezpieczeństwa pożarowego w tym Dobrzyniewo.

Goście:

Pan Bogdan Zdanowicz - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Pan Piotr Citko - Zastępac Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Pan Wojciech Cybulski - Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże

Pani Dorota Rudnicka-Dobrzyńska - Skarbnik Gminy Dobrzyniewo Duże

Pan płk. Zbigniew Awdziej - Komendant Placówki SG w Kuźnicy

Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego

Pan Leszek Lulewicz - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu

Pan Józef Sulima - Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Pan mł. bryg. Sebastian Zdanowicz - opiekun Gminy Dobzryniewo Duże z ramienia PSP

Pani Irena Bruj - Prezes ZG ZOSP RP gminy Dobrzyniewo Duże

Pan Ireneusz Jabłoński - przedstawiciel Pana Ministra Zielińskiego

Pan Mariusz Półtorak - Komendant Gminny OSP

Pan płk. Siarhei Shparlo - Komendant PSP Grodno Białoruś

Pan Siarhei Khmara - ekspert bezpieczeństwa Białoruś

Pan Yan Vasileuski - Starosta Grodzieński Białoruś

Pan Stanislau Zhyvaleuski - Wicestarosta Grodzieński Białoruś

Pani Sviatlana Dabryian - Pracownik Starostwa Grodzieńskiego Białoruś

A także Prezesi z OSP Gminy Dobrzyniewo Duże, delegacje Strażaków z OSP KSRG Pogorzałki i OSP Letniki, Radni z Panem Przewodniczącym na czele a także Sołtysi z Pogorzałk i Letnik oraz pracownice Urzędu Gminy.

22 października 2018 11:06
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: podpisanie, pbu2020,