OSP Moryń Ochotnicza Straż Pożarna Moryń

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI OSP W Moryniu za 2018 rok

Pracowity rok, odznaczenia i sprawozdanie

 

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok w jednostce OSP w Moryniu rozpoczęło się od uroczystego wręczenia medali najbardziej zasłużonym strażakom ochotnikom. 

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Grygorcewicz Mariusz i Tarnowski Jakub, brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie: Klęczar Igor i Bocianowski Marcin. 

Odznakami „Wzorowy Strażak” wyróżniono druhów: Gładkowska Karolina i Braszka Arleta.

Ponadto wręczono druhom odznaki za wysługę lat. Za 45 lat służby: Wokrój Andrzej i Jaraczewski Ryszard, za 35 lat: Różycki Jarosław i Dydymski Józef, za 30 lat: Jaworski Marek, za 20 lat: Garus Paweł i Jastrzębski Łukasz, za 10 lat: Machałek Rafał i Klęczar Igor oraz za 5 lat: Gładkowski Mikołaj i Braszka Arleta.

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Hubert Krysiak. OSP w Moryniu liczy 20 członków czynnych oraz 4 honorowych i 16 wspierających. W jednostce działają drużyny: kobieca - 8 członkiń oraz MDP; chłopców – 15 druhów i dziewcząt – 17 druhen. Odbyło się 7 posiedzeń zarządu i 12 innych zebrań, 4 zbiórki KDP i 10 zbiórek ogólnych pozostałych członków oraz 30 zbiórek MDP. Zorganizowano uroczystości: capstrzyk z okazji Święta Strażaka, Zawody MDP, współorganizowano zawody dla OSP w Witnicy. Przeprowadzono 4 pogadanki dla dzieci i młodzieży, pokazy dla dzieci na terenie jednostki, pokaz dla dzieci z obozu w ośrodku Szafir i pokazy pierwszej pomocy na terenie sołectw.

OSP Moryń w roku 2018 uczestniczyła 131 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 57 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 72 razy, alarmy fałszywe 2 razy.

Poza teren gminy wyjeżdżała 13 razy do akcji w gminach: Chojna, Mieszkowice i Cedynia.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli druhowie: Krysiak Hubert 102, Tarnowski Jakub 94, Jaworski Marek 93, Bocianowski Marcin 66, Grygorcewicz Mariusz 60, Grygorcewicz Piotr 48, Klęczar Igor 33, Dziedzic Robert 32, Garus Paweł 23, Mularczyk Marcin 21, Gładkowski Mikołaj 20, Słowik Łukasz 16, Trochimiuk Andrzej 8, Jastrzębski Łukasz 4, Wołodzko Wojciech 3, Wojtasiński Błażej 2, Loszkowski Irek 1.

W międzygminnych zawodach sportowo pożarniczych OSP w Moryniu zajęła 6 miejsce, a MDP z Morynia zajęła 1 miejsce w Powiatowych Zawodach MDP w kategorii 14-16 lat. 

OSP w Moryniu zorganizowało ćwiczenia wodno lodowe dla OSP w Moryniu, Witnicy i Mieszkowic, jednostka brała udział w ćwiczeniach na terenie kopalni ropy i gazu ziemnego w Troszynie organizowanego prze KP PSP, uczestniczyła w ćwiczeniach pod kryptonimem Delta Woda w Myśliborzu organizowanym przez KW PSP w Szczecinie, zorganizowano również ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego dla członków OSP Moryń.

Na stanie jednostki są 3samochody pożarnicze: 1 lekki, 1 średni i 1 ciężki. Samochód GCBA Tatra ma już 44 lata i powinien zostać wymieniony. 

OSP pozyskała: sprzęt do ratownictwa lodowego, silnik zaburtowy, buty specjalne, sprzęt do oznakowania terenu akcji, przenośny zestaw oświetleniowy, podpory, nożyce do cięcia pedałów, detektor prądu, armaturę wodną, sprzęt do zawodów dla MDP.

Zamontowano nową bramę wjazdową, wymalowano garaż i posadzkę, obrobiono bramy wjazdowe, wykonano nową infrastrukturę za budynkiem remizy, wybudowano wiatę oraz wykonano prace ogrodnicze i uprzątnięto stare śmieci. W ramach prac społecznych: posprzątano terem jeziorka i lasku do niego przyległego. Posprzątano teren plaży na której doszło do aktu wandalizmu, usunięto zalegające szkło, wycięto zagrażające drzewa na plaży w Moryniu i na ul. Dworcowej. Zebrano 1000 zł i 20 euro dla pogorzelców z Mieszkowic.

7 kwietnia 2018 roku utworzono Akademie Małego Strażaka liczącą obecnie 32 członków. W ramach programu społecznik pozyskano kwotę 13 tys. zł i utworzono Centrum Małego Strażaka oraz wybudowano wiatę dla Akademii Małego Strażaka. Z tej kwoty zorganizowano również drugie powiatowe zawody dla MDP z terenu powiatu Gryfińskiego. Podjęto również współpracę z ZOSP RP w Szczecinie. Na terenie gminy Moryń odbyły się warsztaty pod nazwą „ Animator Życia Społecznego – OSP”. Dzięki tej współpracy jednostka pozyskała sprzęt i środki pieniężne na organizacje zawodów MDP na kwotę około 20 tys. zł. W roku 2018 pozyskano również dofinansowanie z Powiatu Gryfińskiego na kwotę 4500 zł na zakup sprzętu ratowniczego. Za pośrednictwem Gminy pozyskano też sprzęt od Ministra Sprawiedliwości za ponad 24 tys. zł.

Po odczytaniu pozostałych sprawozdań udzielono Zarządowi absolutorium.

W zebraniu jednostki na zaproszenie gospodarzy uczestniczyli: Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie bryg. Piotr Juzyszyn, Burmistrz Morynia Józef Piątek oraz Skarbnik UM Marek Kurjata. 

A. Szczepaniak

26 lutego 2019 15:08
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: moryń, Zebranie., kampania, walne, 2019,