OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Podsumowanie minionego roku w naszej jednostce

W niedzielę, 27 stycznia w strażnicy OSP Jawornik odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszej jednostki. Na corocznym spotkaniu, swoją obecnością zaszczycili nas goście: Starosta Powiatu Myślenickiego – Pan Józef Tomal, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - Pan Jarosław Szlachetka, Sołtys Jawornika - Pan Władysław Kurowski, Radny Miasta i Gminy Myślenice - Pan Wacław Szczotkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach - druh Jan Podmokły, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Myślenicach - druh Waldemar Pachoń, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Myślenicach - druh Marek Gubała, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach - Pan kapitan Andrzej Łotocki, Redaktor Gazety Myślenickiej - Pan Ryszard Sobkowicz oraz niespodziewanie przybyła Telewizja Internetowa – ITV Myślenice.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy, ku pamięci zmarłego w roku sprawozdawczym członka honorowego naszej OSP - Ś.P. druha Tadeusza Włocha – CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Przybyłych gości i druhów powitał Prezes Jarosław Norek, po czym nastąpiło przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki w roku 2018.

W minionym roku nasza jednostka interweniowała 34 razy:
• Pożary – 8
• Miejscowe zagrożenia (wypadki i kolizje drogowe, plamy substancji ropopochodnych na jezdni, usuwanie skutków wichur, likwidacja gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy), próba samobójcza z tragicznym jej finałem, poszukiwania osoby zaginionej) - 26

Nasza OSP liczy 29 czynnych członków, 3 honorowych i 5 wspierających, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 19 członków. Do akcji ratowniczo – gaśniczych uprawnionych jest 12 druhów.

Jednostka w minionym roku aktywnie brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Zabezpieczaliśmy Drogę Krzyżową ulicami Jawornika, Piłkarski Turniej Młodzików o puchar Starosty powiatu Myślenickiego na boisku LKS „Jawor", Wyścig kolarski Tour de Pologne, Kolarski Wyścig Solidarności, bieg „Runmageddon" na Zarabiu, Bieg Niepodległości w Myślenicach. Pomagaliśmy również przy organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Braliśmy udział w Ćwiczeniach Komendanta Miejsko-Gminnego i Ćwiczeniach Naczelnika. Przeprowadziliśmy pogadanki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet „Róża" zorganizowaliśmy III Biesiadę Jawornicką, nasi przedstawiciele byli członkami Komitetu Organizacyjnego Jawornickich Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ramach prac społecznych wykonano:
• czyszczenie rynien na budynku
• koszenie trawy
• cięcie krzewów
• bieżące utrzymanie obiektu i terenu wokół
• montaż sprzętu na nowym samochodzie (MAN)
• wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ledowe na lekkim samochodzie ratownictwa technicznego (Ford Transit)
• poprawienie mocowań sprzętu na samochodzie Ford Transit
• instalację pneumatyczną i elektryczną wraz z kompresorem, który został zakupiony w roku sprawozdawczym - zestaw ten zapewni ładowanie akumulatorów i podtrzymanie właściwego ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym średniego samochodu (MAN)
• szafki na ubrania specjalne

Wielkim wydarzeniem dla naszej jednostki był zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN TGM 13.290. Na obecną chwilę nowy samochód jest już w dużej części uzbrojony w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z poprzednika i do tej pory zakupiony:
• 2 szt. radiotelefonów nasobnych (podręcznych)
• armaturę pianową oraz środek pianotwórczy
• podręczny sprzęt burzący
• zestaw lin, pasów oraz szekli
W nowym roku planujemy dozbroić samochód w: drabinę ratowniczą, pilarkę do drewna, przecinarkę do stali i betonu oraz przenośny sprzęt oświetleniowy.

Podsumowując miniony rok należy stwierdzić, że był okresem wytężonej pracy Zarządu OSP, by podołać wyzwaniom biurokratycznych procedur przy sporządzaniu wniosków i rozliczeń dotacyjnych. Jednak osiągnięte efekty rekompensują nam włożony trud i poświęcony czas.

Zaproszeni goście, przemawiając podczas zebrania dziękowali druhom za ich bezinteresowne zaangażowanie społeczne i zaznaczali jak dobrze doposażona jest na obecną chwilę nasza jednostka.

Po części oficjalnej Panie ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet „Róża" podały do stołu pyszny, przez siebie przygotowany, ciepły posiłek. Serdecznie Im za to dziękujemy!

 

dh Piotr Norek

fot. dh Paweł Ciaputa

 

 

Poniżej, w 52 odc. Kuriera Myślenickiego, ujęcia z Walnego Zebrania Sprawozdawczego i wywiad z Prezesem naszej OSP - druhem Jarosławem Norkiem (od 1:11)

                         ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

31 stycznia 2019 23:40
Udostępnij na Facebooku