OSP Wola Kopcowa Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kopcowa

Podsumowanie roku 2019 w OSP Wola Kopcowa

22 lutego 2020r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wola Kopcowa za rok 2019. Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, finansowe oraz działalności jednostki w ubiegłym roku, a także udzielono absolutorium dla zarządu jednostki. Druhowie przedstawili również plany jednostki na rok 2020.

W roku 2019 jednostka OSP Wola Kopcowa uczestniczyła w 22 zdarzeniach, oraz 18 wyjazdach gospodarczych. Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej druhowie doskonalili swoje umiejętności oraz gotowość bojową poprzez ćwiczenia i kursy. Ponadto angażowali się w organizacje festynów integrujących mieszkańców. W ubiegłym roku 10 osób ukończyło kurs podstawowy strażaków OSP – co znacznie wpłynęło na podniesienie gotowości bojowej jednostki. Swoją działalność rozpoczęła również w szeregach jednostki OSP Wola Kopcowa nowa drużyna – KDP Wola Kopcowa. Panie z nowej drużyny wykazały się podczas gminnych zawodów pożarniczych gdzie zdobyły 1 miejsce i uzyskały tym samym awans do zawodów na szczeblu powiatowym.

W jednostce OSP Wola Kopcwa działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która brała udział we wszystkich zawodach strażackich na terenie gminy Masłów oraz pomagała w organizacji licznych inicjatyw.
Prawdziwym sukcesem dla jednostki OSP Wola Kopcowa było po wielu latach starań włączenie w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W ostatnim roku, jednostka pozyskała również nowy sprzęt: zestaw hydrauliczny LUKAS, sanie lodowe, radiotelefon nasobny, zestaw uzupełniający do ratownictwa drogowego, wyposażenie osobiste strażaków oraz nowe ubrania specjalne. Przeprowadzony został również remont w strażnicy, oraz zamontowano automatyczne napędy do bramy garażowej. W ramach prac własnych wykonano również ogrodzenie wokół terenu osp. Wszystkie te działania były możliwe dzięki wsparciu różnych instytucji m.in.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminie Masłów, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Krzysztof Słoń – Senator RP, mł.bryg. Mariusz Góra – zastępca Komendanta Miejskiego PSP Kielce, Tomasz Lato – wójt Gminy Masłów, Tomasz Zbróg – Dyrektor oddziału Totalizatora Sportowego w Kielcach, Grzegorz Piwko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a zarazem druh OSP Wola Kopcowa, Piotr Zegadło – Prezes Gminny ZOSP i Przewodniczący Rady Gminy, Sylwester Dudzik – komendant gminny OSP, Andrzej Pedrycz i Marek Dudzik – radni sołectwa Wola Kopcowa oraz Edward Mazur – sołtys sołectwa Wola Kopcowa.

Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato podsumował działalność jednostki i podziękował strażakom za akcje ratownicze oraz zaangażowanie w działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia.

3 marca 2020 19:00
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Informacje, straz, remiza, OSP, 2019,