OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Ponad 100 strażaków OSP i PSP ćwiczyło wspólnie nad Soliną. Zobacz galerię zdjęć.

Ćwiczenia "Lesko 2019" zorganizowano w dniach 24-25 września. W kilku epizodach brało udział w sumie 110 strażaków zawodowych oraz ochotników z terenu powiatu leskiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. pożar statku pasażerskiego.

W pierwszy dzień zorganizowano ćwiczenia aplikacyjno-sztabowe realizowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lesku. Zadaniem ćwiczących było m.in. nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej.

Drugiego dnia przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Ratownicy musieli zmierzyć się z szeregiem zadań ujętych w trzech epizodach.

Pierwszy epizod zakładał pożar statku pasażerskiego przewożącego grupę ok. 30 turystów. W chwili wybuchu pożar statek znajdował się ok. 200 metrów od brzegu. W wyniku pożaru i powstałej paniki 7 osób zostaje poszkodowanych. Odniesione obrażenia to poparzenia oraz zatrucia dymem. Kapitan statku po rozpoznaniu sytuacji wydaje polecenie jego opuszczenia. Około 20 osób wskakuje do wody i utrzymuje się na jej powierzchni przy użyciu pływaków ratunkowych. Dwie z 23 ewakuowanych osób znikają pod powierzchnią wody.

Drugim scenariuszem ćwiczeń była budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO „RESOVIA".

Trzecim epizodem był pożar transformatora blokowego w Zespole Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce. Zostaje uruchomiony system automatycznego gaszenia transformatora. Występuje zagrożenie rozszczelnienia transformatora i przedostanie się oleju do wody, a następnie do Jeziora Myczkowieckiego. W momencie wybuchu pożaru wewnątrz zapory przebywa grupa ok. 30 osób zwiedzających obiekt. W wyniku powstałej paniki dwie osoby zostają poszkodowane, a kolejne cztery tracą przytomność podczas ewakuacji.

- W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego. Razem ze strażakami w manewrach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, PCK, WOPR, pracownicy Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, przedstawiciele Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele gminnego i powiatowego zarządzania kryzysowego - informuje mł. bryg. Marcin Betleja, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Ćwiczący doskonalili także m. in. procedury dysponowania zasobów ratowniczych KSRG do działań ratowniczych oraz współpracy poszczególnych stanowisk kierowania, umiejętności kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz umiejętności kierowania związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

(Źródło, fot. KW PSP Rzeszów)

 

27 września 2019 12:12
Udostępnij na Facebooku