OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu płockiego – jednym z tematów koronawirus

W dniu 9 marca 2020 r. pod przewodnictwem Starosty Powiatu Mariusza Bieńka odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuację związana z zagrożeniem koronawirusem, którą przedstawili: Romuald Ostrowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku oraz Marek Budny – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W swoim wystąpieniu Dyrektorzy podkreślili, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco i nie ma powodów do paniki. Na dzień dzisiejszy w powiecie płockim nie ma potwierdzenia przypadków choroby

Kolejnym punktem była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie płockim za rok 2019, które przedstawili Komendant Miejski Policji w Płocku- mł. insp. Mariusz Kryszkowski i bryg. Jacek Starczewski – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

Po tym podsumowano akcję „Bezpieczne Ferie 2020". Swoje sprawozdania złożyli: Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Agnieszka Popowska- Nadzór Budowalny w Płocku, Romuald Ostrowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku oraz Komendant Miejski Policji w Płocku- mł. insp. Mariusz Kryszkowski i bryg. Jacek Starczewski – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

Z informacji uzyskanych przez odpowiednie służby wynika, że na terenie powiatu płockiego nie odnotowano żadnych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży podczas akcji „Bezpieczne Ferie 2020".

Ostatnim punktem było przyjęcie planu działania Komisji na rok 2020, który przedstawił Piotr Jakubowski – P.o. Kierownika Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Plan został przyjęty jednogłośnie.

Na zakończenie Starosta Płocki Mariusz Bieniek podziękował wszystkim służbom za przybycie i życzył aby rok 2020 był dla powiatu płockiego jeszcze bardziej bezpieczny.

Źródło: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2995-posiedzenie-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-14

10 marca 2020 07:38
Udostępnij na Facebooku