OSP Morzewo Ochotnicza Straż Pożarna Morzewo

POŻAR komina | Czad i ogień - obudź czujność! | Spot KP PSP Piła

 

Pożar sadzy w kominie to nie błahostka, często kończy się poważnym uszkodzeniem komina, które uniemożliwia jego dalszą eksploatację, nie mówiąć już o tym, że ogień może przenieść się na mieszkanie i w chwile strawić dobytek całego życia.

Zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)art.70 Rozdział 7 Instalacje i urządzenia techniczne:
1. W obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych.
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionym w pkt 1 – co najmniej cztery razy w roku;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionym w pkt 1 – co najmniej dwa razy w roku.

Pamiętajcie o regularnym czyszczeniu kominów dymowych/spalinowych! Od tego zależy wasze bezpieczeństwo !

10 grudnia 2016 21:19
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: 458 | Tagi: czad i ogień, spot,