OSP Chodzież Ochotnicza Straż Pożarna Chodzież

Pożar Sadzy, Porady, Postępowanie.

PORADY

 

Pożar sadzy w kominie może spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą być przyczyną pożaru sąsiednich budynków i materiałów palnych znajdujących się w pobliżu.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały), do których palenisko jest przystosowane (zgodnie z instrukcją użytkowania) oraz należy systematycznie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe (kominy).

 

Sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego:

 

 

Po pierwsze:

Oceń sytuację i jeżeli stwierdzisz zagrożenie dla siebie lub innych użytkowników obiektu to: - zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu, - wyjdź na klatkę schodową/na zewnątrz i zaalarmuj sąsiadów, - wezwij straż pożarną - wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz: Co się pali? Gdzie się pali? Czy zagrożeni są ludzie? - oczekuj na straż pożarną na zewnątrz / ewentualnie pomóż innym w ewakuacji.

 

Po drugie:

Jeżeli uważasz, że jest bezpiecznie, nie chcesz pomocy straży pożarnej i decydujesz się na samodzielne ugaszenie pożaru sadzy to można postąpić następująco (zawsze w minimum dwie osoby dorosłe): Wygasić palenisko (piec, kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, a następnie szczelnie zamknąć piec. Nie wolno gasić wodą pożaru sadzy, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru. Obserwuj komin na zewnątrz budynku oraz wewnątrz (niższe części komina) czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień. Jeżeli posiadasz i jesteś w stanie to możesz użyć sita kominowego - jest to metalowa siatka o wymiarach oczek ok. 3 x 3 mm, rozpięta na ramie stalowej o wymiarach ok. 60 x 60 cm, z dwoma metalowymi uchwytami. Wylot komina zabezpiecza się sitem, który ma za zadanie ograniczyć intensywność palenia się sadzy w kominie poprzez przyduszenie pożaru, a także zapobiegać wydostawaniu z komina palącej się sadzy. W konsekwencji chronić ma również dachy oraz pobliskie zabudowania przed zapaleniem. Sito można zastąpić mokrą płachtą, którą w czasie pożaru nakrywa się wylot przewodu kominowego. Płachtę powinno zlewać się wodą, aż do czasu wypalenia się sadzy (pamiętaj nie wlewaj wody do komina!).

 

Czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (czyszczenia kominów):

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy (nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego). W w/w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia - a przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych – warto zadbać o własne bezpieczeństwo.

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: archiwum JRG PSP Chodzież.

17 października 2019 13:04
Udostępnij na Facebooku