OSP szemud Ochotnicza Straż Pożarna szemud

Pozyskanie nowego sprzętu ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał Ochotniczym Strażom Pożarnym środki na zakup specjalistycznego sprzętu. Do pomorskich OSP trafi niemal 1,5 mln zł.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".


     Koszt kwalifikowany Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie to kwota 12 500 zł oraz 12 500 zł Urząd Gminy Szemud i środki własne jednostki. Całkowity koszt zadania to 25 800zł.
Za tą kwotę zakupiono:
- cztery pary butów ochronnych,
- dwa ubrania specjalne,
- detektor prądu,
- sześć hełmów,
- dwa aparaty oddechowe marki, FENZY.


    Pieniądze na zakup pochodzą w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku , w ramach konkursu „FLOREK - wsparcie dla osp (edycja 2020)"

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

29 grudnia 2020 09:44
Udostępnij na Facebooku
Zobacz inne informacje z kraju

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz OSP Szemud