OSP Turze Rogi Ochotnicza Straż Pożarna Turze Rogi

Profesjonalni - Bezpieczni

Nasz jednostka organizuje projekt pod nazwą "Profesjonalni - Bezpieczni", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Łuków, miasta Łuków oraz powiatu łukowskiego poprzez organizację kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminu Łuków oraz zakup defibrylatorów w tym szkoleniowego oraz fantoma szkoleniowego. Projekt uzyskał wsparcie grantowe z PZU w ramach projektu Pomoc To Moc oraz Fundacji Orlen Dar Serca w ramach I edycji programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi". W dniu 28.11.2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia grantów przez Fundację Orlen Dar Serca. Spośród 1 143 wniosków min. nasz projekt otrzymał najwyższą nagrodę w wysokości 15 000 złotych. Na gali reprezentowali naszą jednostkę członkowie zarządu OSP w Turzych Rogach Grzegorz Kurowski i Tomasz Turski

29 listopada 2018 11:30
Udostępnij na Facebooku