OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Projekt ustawy o OSP w Senacie. Są kolejne poprawki.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pracuje nad poprawkami, zgłoszonymi do projektu ustawy o OSP podczas drugiego czytania.

Na ostatnim posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie część poprawek legislacyjnych, zgłoszonych w trakcie ostatniego posiedzenia Senatu. Senatorowie zarekomendowali również wprowadzenie dwóch poprawek merytorycznych. Pierwsza z nich dotyczy trybu odwołania. W jej myśl, od decyzji komendanta powiatowego PSP o przyznaniu świadczenia ratowniczego wnioskodawcy będzie przysługiwało odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Druga poprawka polega na wycofaniu jednego z zapisów, który stanowi, że działania strażaków ratowników OSP organizuje i koordynuje naczelnik, wyznaczony przez zarząd ochotniczej straży pożarnej.

W obradach komisji wzięli udział: wiceminister Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, a także Waldemar Pawlak - prezes zarządu głównego ZOSP RP oraz Adam Nowak, członek prezydium zarządu głównego ZOSP RP.

Przypomnijmy. Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (OSP), którzy co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (mężczyźni) i 60. roku życia (kobiety). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagana ciągłość wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikom górskim z TOPR i GOPR. Wprowadzona ustawą legitymacja strażaka ochotnika będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Ustawa przewiduje także odszkodowania dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w wypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

(Fot. Łukasz Kamiński/Kancelaria Senatu)

15 grudnia 2021 09:48
Udostępnij na Facebooku