OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Przegląd wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe są pierwszą i jedyną ochroną przed występującymi z brzegu wodami rzeki Wisły. Od ich kondycji zależy czy będą w stanie uchronić mieszkańców od powodzi.

W minionym tygodniu na terenie nadwiślańskich gmin powiatu płockiego odbył się rokroczny przegląd wałów przeciwpowodziowych, którego inicjatorem był samorząd powiatu płockiego. Przegląd rozłożony był na kilka dni, a w wizji w terenie udział wzięli m.in. Starosta Płocki – Sylwester Ziemkiewicz, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego – Kamil Zieliński, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku – Piotr Feliniak, przedstawiciele służb mundurowych, w tym również Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka.

Podczas przeglądu omówiono bieżące kwestie dotyczące zagrożenia powodziowego, planowanych prac w zakresie utrzymania wałów przeciwpowodziowych oraz poruszono również temat budowy slipu do wodowania łodzi na potrzeby służb ratowniczych prowadzących działania na wodach rzeki Wisły.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/przeglad-walow-przeciwpowodziowych/

27 maja 2022 21:58
Udostępnij na Facebooku