OSP Mietków Ochotnicza Straż Pożarna Mietków

Przetarg - Nowy wóz dla OSP Mietków.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z funkcją
ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych, z napędem 4x4 na
wyposażenie OSP Mietków"

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):

1-ogloszenie o przetargu

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43F95A260Z/1-ogloszenie_o_przetargu.pdf

2-siwz

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43F330B12Z/2-siwz.pdf

3-siwz osp mietkow

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43E8BBA42Z/3-siwz_osp_mietkow.pdf

4-siwz osp mietkow

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43E7F2E21Z/4-siwz_osp_mietkow.doc

5-opis przedmiotu zamówienia

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43E712F76Z/5-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

6-projekt umowy

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF572C43E76C712Z/6-proj2ekt_umowy.pdf

Link do strony !!!

http://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=23&id=1235

UWAGA
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz. 9:50
Termin otwarcia ofert: 17.08.2018 r. o godz. 10:00

 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5731992B4F2FCZ/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

2. Opis przedmiotu zamówienia pdf - po zmianie

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5731992A63EDFZ/opis_przedmiotu_zamowienia.pdf


3. Opis przedmiotu zamówienia doc - po zmianie

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF5731992BC9EB1Z/opis_przedmiotu_zamowienia.doc

 

Informacja z otwarcia ofert

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF573D82BD32DB1Z/z_otwarcia_ofert.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

http://mietkow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_08/BIPF57496BE65B898Z/zawiadomienie.pdf

 

 

6 sierpnia 2018 18:51
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: przetarg,