OSP Tur Ochotnicza Straż Pożarna Tur

Przetarg OSP TUR - przetarg unieważniony

Unieważnienie postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turze zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Zmawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

26 września 2017 17:28
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: przetarg, OSP, tur,