OSP  GRAJEWO Ochotnicza Straż Pożarna GRAJEWO

Przetrarg - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie

Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie

 

Ogłoszenie przetargu

http://infotech24.pl/OSPGR/BZP_589127_N_2017.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://infotech24.pl/OSPGR/SIWZ_OSP_GR.doc

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_1_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_2_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_3_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_4_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_5_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_6_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_7_SIWZ.docx

http://infotech24.pl/OSPGR/Zal_8_SIWZ.docx

 

Więcej informacji

http://bip.um.grajewo.pl/przeta_i_zamowi_publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-589127-n-2017-z-dnia-2017-09-15-r---ochotnicza-straz-pozarna--dostawa-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-grajewie.html

 

https://grajewo.osp.pl/podstrona/zamowienia_publiczne,769/

 

15 września 2017 20:54
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: samochód, przetarg, GBA,