OSP BOGUNICE Ochotnicza Straż Pożarna BOGUNICE

Przycisk życia w Bogunicach

Pomoc na wyciągnięcie ręki


W mijającym roku 2016 OSP w Bogunicach uczestniczyła w kolejnej edycji programu „Działaj lokalnie" i pozyskała grant na zakup defibrylatora oraz montaż „przycisków życia". Jest to już drugi projekt OSP Bogunice w ramach programu „Działaj lokalnie" – pierwszy pt. „I ty możesz udzielać pierwszej pomocy" OSP Bogunice wdrażało w 2013 roku.


OSP w Bogunicach realizując projekt „Przycisk życia w Bogunicach" wyszła naprzeciw problemom z jakimi boryka się ta niewielka miejscowość: dojazd karetki pogotowia może trwać tutaj nawet 15 minut, czasem utrudnienie stanowią też powalone w pobliskich lasach drzewa – tak jak to miało miejsce podczas nawałnicy w 2015 roku. Szybie udzielenie pomocy poszkodowanemu jest kluczem do jego rekonwalescencji, mózg ludzki zostaje trwale uszkodzony już po 4-5 minutach pozbawienia tlenu, dlatego tak ważna jest reanimacja. Jej skuteczność znacząco podnośni użycie defibrylatora AED, dlatego w nowym projekcie strażacy starali się o środki finansowe na zakup tego urządzenia.


Grant uzyskany w ramach IX edycji programu „Działaj lokalnie" strażacy odebrali na uroczystej gali rozdania dyplomów w dn. 5 czerwca 2016 roku. Dzięki pozyskanym środkom zakupili profesjonalny defibrylator, który od razu znalazł zastosowanie podczas zabezpieczania koncertu „Magia Rocka". W dalszym etapie projektu strażacy zamontowali na remizie oraz sali OSP tzw. „przyciski życia". Po naciśnięciu tychże przycisków strażacy zostają poinformowani o potrzebie użycia defibrylatora, włącza się syrena alarmowa a wezwani strażacy udają się do poszkodowanego wraz z osobą, która uruchomiła alarm. Tak system ten działa w wielkim skrócie. Mieszkańcy Bogunic mogli się z nim zapoznać bardziej szczegółowo dzięki ulotkom, których kolportażem zajęli się strażacy OSP. Oprócz instrukcji dotyczących używania samych przycisków strażacy wszystkim mieszkańcom wręczali zaproszenia na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które obejmowały między innymi użycie „przycisków życia". Dh Krzysztof Wojtyczko i dh Sylwia Wolny przeprowadzili dwa 14 godzinne kursy pierwszej pomocy dla strażaków oraz trzy kursy 9 godzinne dla mieszkańców Bogunic. Przeszkolono w sumie 40 osób, w tym również kilka spoza macierzystej miejscowości.


Zarząd OSP Bogunice pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim strażakom, którzy w ramach wolontariatu i całkowicie bezinteresownych działań umożliwili wprowadzenia w życie projektu „Przycisk życia w Bogunicach". Szczególne podziękowania należą się: Krzysztofowi Wojtyczce, Sylwii Wolny, Patrykowi Chojnackiemu, Robertowi Arendarskiemu, Ewie Wojtyczko i Sandrze Lazar. Zarząd pragnie również złożyć podziękowania Urzędowi Gminy w Lyskach, dzięki któremu strażacy mogli korzystać z rzutnika multimedialnego podczas przeprowadzania kursów, jednostce OSP w Lyskach za udostępnienie torby i deski ortopedycznej a w szczególności dh Jarkowi.

21 grudnia 2016 11:53
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Działaj Lokalnie, pierwsza pomoc, aed,