OSP Karnice Ochotnicza Straż Pożarna Karnice

RECERTYFIKACJA KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 23-07-17r. w remizie OSP Cerkwica odbyło się szkolenie oraz recertyfikacja KPP.
Szkolenie przypominające z KPP ma na celu utrwalenie wiadomości oraz nabytych już umiejętności na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a także przygotowanie do zdania egzaminu recertyfikującego.
Udział w tym kursie mogą wziąć wyłącznie Ratownicy, którzy mają zdany egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz upłynął im 3-letni okres ważności zaświadczeń o ukończeniu kursu KPP.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych oraz symulacji objętych programem KPP. Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań testowych.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez osobę zdającą zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności. 
Osoby które zaliczą pozytywnie egzamin recertyfikacyjny otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskają tytuł Ratownika. 
Szkolenie prowadził ratownik medyczny Piotr Dzieciątkowski pod bacznym okiem zachodniopomorskiego koordynatora ratownictwa medycznego w PSP str. Tomasza Kubiak

23 lipca 2017 17:58
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: ćwiczenia, resuscytacja, RATOWNIK, egzamin, kpp, szkolenie,