OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Rząd przeznaczy 82 miliony zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Każda jednostka OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Rząd zdecydował, że zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania. Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wymienione zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP. Jak informuje MSWiA, wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

W 2019 r. Ochotnicze Straże Pożarne na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło, fot. MSWiA)

 

9 lipca 2019 16:23
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: wsparcie dla osp, budżet OSP, OSP, MSWiA,