OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Samorządy podzielą rządowe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej z ważną poprawką, wniesioną przez klub PSL. Dzięki niej o podziale rządowych środków zdecydują gminy. Ma to przyspieszyć procedury, związane z podziałem pieniędzy. Każda jednostka OSP w kraju bęzdie mogła otrzymać 5 tysięcy złotych.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu została przyjęta nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z poprawką wniesioną przez PSL. Za przyjęciem ustawy głosowało 442 posłów, wstrzymało się 3. Z kolei za przyjęciem poprawki głosowało 210 posłów, 208 było przeciw, a wstrzymało się 4.

- Działania Strażaków-Ochotników zapisane w nowelizacji ustawy są realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne od zawsze. Dzięki wpisaniu tych zadań do uchwalonego aktu prawnego, możemy liczyć na dofinansowanie ich realizacji z budżetu państwa. W 2019 roku planowane jest dofinansowanie każdej OSP kwotą 5 tysięcy złotych (łącznie 82 miliony złotych dotacji) - czytamy we wpisie ZOSP RP na Facebooku.

Chodzi o zadania z zakresu krzewienia sportu i kultury fizycznej, oświatowo-kulturalne, propagujące wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także takie, które upowszechniają i wspierają współpracę między partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagują zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Pierwotnie rządowy projekt ustawy zakładał, że jednostki OSP będą składały wnioski do MSWiA za pośrednictwem komend wojewódzkich PSP wraz z opinią komendanta powiatowego/miejskiego.

- Podczas drugiego czytania Klub PSL złożył poprawkę, dzięki której rozdziału środków dokonują podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, czyli gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Takie rozwiązanie przyspieszy rozdział środków, skróci czas wnioskowania o nie, a przede wszystkim pozwoli na realne zaspokojenie potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie każdej gminy w Polsce - czytamy we wpisie ZOSP RP.

O sprawie rządowych dotacji informowaliśmy:

Rząd przeznaczy 82 miliony zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wiceminister MSWiA J. Zieliński napisał list do strażaków OSP

(Fot. archiwum)

 

20 lipca 2019 17:10
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: pieniądze dla OSP, MSWiA, dotacja dla OSP,