OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Sejm uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Za jej przyjęciem zagłosowało 437 posłów, tylko jeden z nich wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Ustawa wprowadza wiele zmian, wśród najważniejszych jest świadczenie emerytalne w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków OSP, którzy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet brali udział w akcjach ratowniczych.

Głosowaniu nad ustawą o OSP przyglądał się Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami: nadbryg. Adamem Koniecznym i nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem. Po ogłoszeniu wyników głosowania, nadbryg. Andrzej Bartkowiak uniósł ręce w geście zwycięstwa, po czym uścisnął swoich zastępców. Podczas posiedzenia Sejm uchwalił również ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza ustawa o OSP jest świadczenie ratownicze na emeryturze w wysokości 200 zł miesięcznie dla strażaków OSP. Aby je otrzymać, należy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz przez 20 lat (w przypadku kobiet) brać czynny udział w działaniach ratowniczych. Świadczenie będzie wypłacane z budżetu państwa co miesiąc, po osiągnięciu przez mężczyznę 65. a przez kobietę 60. roku życia. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Pozostałe rozwiązania, które wprowadza ustawa o OSP to m.in. wzmocnienie ochrony prawnej druhów-ochotników oraz wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która pozwoli na korzystanie ze zniżek. Ponadto szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać wyróżnieni odznaczeniem - Krzyżem św. Floriana. Będzie je nadawał Prezydent RP. Specjalne wyróżnienie nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej" otrzymają strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Ustawa o OSP ureguluje również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Stosowne świadczenia będzie mógł również otrzymać strażak ratownik OSP, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie szkodę w mieniu w drodze do siedziby OSP, po zaalarmowaniu przez stanowisko kierowania PSP. Strażak OSP, który będąc dysponowany przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych lub akcji ratowniczych dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną.

Ustawa daje także możliwość pełnienia funkcji kierowcy przez strażaków OSP po przekroczeniu 65. roku życia. Warunkiem jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Została też przygotowana możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Przed głosowaniem, podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie uczcili minutą ciszy pamięć dwojga druhów OSP Czernikowo, którzy zginęli w porannym wypadku wozu bojowego w Czernikowie.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Wnioskodawcy chcieliby, by nowe prawo zaczęło obowiązywać od początku 2022 roku.

(Fot. KG PSP)

2 grudnia 2021 17:17
Udostępnij na Facebooku