OSP Sanok Olchowce Ochotnicza Straż Pożarna Sanok Olchowce

Słoneczna niedziela niestety dniem wypalania suchej trawy

Dzisiejszego dnia (15.03) nasza jednostka otrzymała wezwanie na ul. Stróżowską, gdzie obok bocznej drogi przy obwodnicy paliła się sucha trawa.

Ze względu na wiatr, pożar szybko się rozprzestrzeniał i musieliśmy użyć wody, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Siś:

- OSP KSRG Sanok (549[R]29)

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880):

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

15 marca 2020 19:55
Udostępnij na Facebooku