OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Spotkanie druhów z burmistrzem na temat rządowego programu "5000+"

W piątek 30 sierpnia 2019 roku przedstawiciele jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Myślenice i Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP wraz Burmistrzem Panem Jarosławem Szlachetką, Kierownikiem Gminnego Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Panem Jackiem Warzechą, Z-cą Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach Panem bryg. Wojciechem Murzynem gościli w budynku naszej OSP podczas spotkania, zwołanego przez Burmistrza MiG Myślenice.

Tematem spotkania był rządowy program "Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", zwany również programem "5000+". Program zapewnia udzielenie dotacji każdej wnioskującej jednostce OSP, w wysokości 5000 zł na działalność kulturalną, sportową i oświatową. Środki mogą zostać wydatkowane na wszelkie cele, które nie dotyczą działalności ratowniczo - gaśniczej. To pierwszy raz, kiedy OSP mogą ubiegać się o dotacje na działania, poza działalnością bojową. Do tej pory było to niemożliwe.

Jednostki mogą wnioskować między innymi o np. zakupy umundurowania wyjściowego, ubrań sportowych, dofinansowania dla Młodzieżowych Dużyn Pożarniczych, remonty sal pamięci, sal edukacyjnych, sprzęt szkoleniowy, organizację festynów o tematyce oświatowej (tzw. "bezpieczne festyny"), pogadanek dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowych i wiele innych.

Zarząd naszej jednostki, korzystając z wszelkich możliwości dofinansowań nie ominął i tej furtki. Wypełniliśmy i złożyliśmy wniosek na bardzo porzebny zakup. Są to oczekiwane od lat komplety umundurowania dla najmłodszych druhów, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do tej pory najmłodsi występowali w niekompletnych i starych mundurkach z lat 90 lub we własnych, galowych strojach z dodatkiem pożyczonej od starszego druha czapki koszarowej. Tak dłużej nie mogło być! Mamy nadzieję, że nic nie przeszkodzi w realizacji tego przedsięwzięcia, a nasi najmłodsi druhowie będą pięknie prezentować się już wkrótce w nowych mundurkach.

 

dh Piotr Norek

2 września 2019 12:23
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: jawornik, myślenice, 5000+, Spotkanie,