OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Spotkanie świąteczne członków Orkiestry Dętej

Swego rodzaju tradycją stały się spotkania przedświąteczne członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, którzy spotykają się i składają sobie wzajemnie życzenia.

Podobnie było i w tym roku, kiedy to członkowie Orkiestry pod kierownictwem kapelmistrza Szymona Ogrzebacza spotkali się w sali strażnicy Ochotnicze Straży Pożarnej w Łaziskach i wspólnie spędzili czas. Wieczorem 22-go grudnia obok członków Orkiestry, na zaproszenie odpowiedzieli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki oraz Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/wydarzenia/spotkanie-swiateczne-czlonkow-orkiestry-detej/

28 grudnia 2018 16:11
Udostępnij na Facebooku