OSP Ochotnicza Straż Pożarna

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE I PRZEPROSINY   

Ja, niżej podpisany, Robert Czarnecki, niniejszym przepraszam Panią Justynę Roczeń, Panią Irenę Ciunowicz, Pana Stanisława Ciunowicza oraz Panią Elżbietę Wolak, tj. osoby najbliższe tragicznie zmarłego Strażaka Macieja Ciunowicza za moje nieprawdziwe i bezpodstawne wypowiedzi, w których naruszyłem dobre imię zmarłego Macieja Ciunowicza sugerując, że jest on winny tragicznego wypadku, w którym poniósł on śmierć lub że wypadek ten był skutkiem podjętej przez Macieja Ciunowicza próby samobójczej.

Oświadczam, że powyższe wypowiedzi były niezgodne
z prawdą i obraźliwe, naruszały dobre imię i cześć zmarłego Macieja Ciunowicza oraz osób mu najbliższych.

W związku z powyższym niniejszym odwołuję wszelkie wspomniane powyżej wypowiedzi i przepraszam osoby najbliższe Macieja Ciunowicza za ich bezpodstawne publikowanie.


Robert Czarnecki

 

 

 

24 czerwca 2020 15:25
Udostępnij na Facebooku