OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Strażacy rozpoczęli transport pacjentów do punktów szczepień przeciwko koronawirusowi

Druhowie z OSP Gorzów Śląski w powiecie oleskim na Opolszczyźnie zrealizowali w piątek pierwszy transport do punktu szczepień przeciwko koronawirusowi.

- Transport do punktu szczepień organizowany jest w pierwszej kolejności przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a w przypadku braku możliwości, przez gminy. Transport przeznaczony jest dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień - przypomina  mł. bryg. Mariusz Strzelczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

Jak informuje Komenda Główna PSP, działania związane z przewozem osób przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych koordynuje Państwowa Straż Pożarna. Gminy będą wskazywały potrzeby i przekazywały je komendantom miejskim i powiatowym PSP. Cała akcja będzie przebiegała z zachowaniem reżimu sanitarnego w uzgodnieniu z lokalnymi inspektorami sanitarnymi. W ramach prowadzonych działań strażacy będą dystrybuować materiały informacyjne na temat szczepień oraz profilaktyki COVID-19.

Warto przypomnieć, że rząd zobowiązał się dofinansować akcję dowożenia do punktów szczepień - jednostki ochotniczych straży pożarnych, które zaangażują się w proces dowożenia uzyskają dofinansowanie w wysokości 5000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia, głównie: środków ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki ochronne itp.) ubrań specjalnych i kombinezonów ochronnych, gogli i okularów oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Pod numerem 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

(Fot. OSP Gorzów Śląski)

22 stycznia 2021 18:35
Udostępnij na Facebooku