OSP Turznica Ochotnicza Straż Pożarna Turznica

Styczeń 2016 .Zebranie sprawozdawcze za rok 2015

W piątek 29 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2015 oraz wybory nowych władz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy.

Zebranie otworzył Naczelnik OSP Paweł Fijas i powitał zaproszonych gości w osobach , Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Ostródzie druha Gustawa Marka Brzezina, Komendanta Gminnego ZOSP druha Krzysztofa Ruczyńskiego, ,Zastępcę Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie młodszego kapitana Rafała Napiórkowskiego, Panią Sołtys sołectwa Turznica Grażynę Ostas, Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda Janusza Sadowskiego, oraz kapelana strażaków Powiatu Ostródzkiego księdza Witolda Palewskiego.
Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano druha Pawła Fijasa, który od tego momentu prowadził zebranie. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP w Turznicy oraz plan działalności na rok 2016 przedstawił sekretarz OSP druh Arkadiusz Blajda, następnie sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik OSP w Turznicy druh Radosław Gęstwicki, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący tej komisji druh Tomasz Gęstwicki.

W dyskusji głos zajęli przybyli na zebranie goście, którzy nie szczędzili pochwał i wielu przychylnych słów na temat naszej jednostki. Gratulowali nam zakupu nowego sprzętu ratowniczo gasniczego , prac remontowych przy remizie i świetlicy OSP oraz stu procentowej gotowości bojowej. W dyskusji głos zabrał również ustępujący prezes OSP w Turznicy, który podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go druhowie przez ostatnią kadencję jego przewodnictwa jednostce z Turznicy, Życzył powodzenia i wielu sukcesów kolejnemu Zarządowi OSP w Turznicy.
Kolejnym punktem zebrania było absolutorium dla Zarządu OSP w Turznicy za rok 2015 oraz całą zeszłą kadencję. Druhowie byli jednomyślni i Zarząd OSP absolutorium otrzymał.

Punktem kulminacyjnym zebrania były wybory nowych władz jednostki. W wyniku wyborów nowa Komisja Rewizyjna prezentuje się następująco:

Przewodniczący - druh Paweł Fijas
Członek - druh Radosław Gęstwicki
Członek - druh Tomasz Gęstwicki

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na nową kadencję to:

Prezes - druhna Grażyna Ostas
Wiceprezes – druh Robert Podgórski
Naczelnik – druh Arkadiusz Blajda
Sekretarz - druh Jacek Krajewski
Skarbnik - druh Piotr Krajzewicz

Wybrano również Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnnego ZOSP w osobach : druhna Grażyna Ostas, druh Gustaw Marek Brzezin, druh Edward Rawiński
Na tym zakończono wybory w jednostce OSP w Turznicy na nową kadencję. Zaproszeni goście gratulowali nowo wybranym władzom oraz życzyli wielu sukcesów na kolejne lata.
Nowo wybrany Zarząd OSP podziękował za zaufanie druhom obecnym na zebraniu oraz ma nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi jednostkami wspomagającymi działalność jednostki.
Na tym zebranie zakończono.

 

Przygotował Arkadiusz Blajda

1 czerwca 2016 09:36
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: rok, zebranie, 2015, sprawozdawcze, za,