OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Świąteczny list i życzenia dla strażaków od druha Waldemara Pawlaka

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Waldemar Pawlak, z okazji zbliżających się świąt napisał list do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnej w całej Polsce. Poniżej prezentujemy pełną treść listu. 
  
"Szanowne Druhny Szanowni Druhowie Rycerze Świętego Floriana Przyjaciele,

Święta Bożego Narodzenia są pięknym symbolem nadziei ludzkości na ratunek, międzyludzkiej solidarności i miłości bliźniego, bezinteresownego dzielenia się dobrem. A te wartości są źródłem ogromnej pasji, która posyła strażaków ochotników na spotkanie ze śmiertelnymi zagrożeniami, by chronili tych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś naraża siebie dla ratowania innych. 

Idea służby Ochotniczych Straży Pożarnych działających „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" bardzo bliska jest naukom Zbawiciela, którego przyjście na świat świętujemy w gronie najbliższych i przyjaciół, pamiętając także o tych, którym doskwiera samotność. Nasze straże łączą pokolenia Rycerzy Floriana od seniorów, przez starszyznę i młodych ludzi, po nastolatków i najmłodszych, których uczymy wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka, dla przyrody, którą musimy chronić dla kolejnych pokoleń i wszelkiego stworzenia. Nikt tak jak strażackie środowisko nie rozumie, że życie ma sens wtedy, gdy w dużej mierze poświęcone jest innym. Dlatego tak ważna jest społeczna działalność edukacyjna, kulturalna czy sportowa prowadzona przez nasze OSP, które integrują i aktywizują lokalne środowiska, służąc ich rozwojowi i sprawiając, że życie ludzi staje się ciekawsze i lepsze. W ten sposób opiekujemy się naszymi bliźnimi, konsekwentnie wypełniając rolę, którą nasi poprzednicy przyjęli, zakładając Ochotnicze Straże Pożarne sto i więcej lat temu, wierni tradycji i strażackim przyrzeczeniom. 

Tak jak Święta Bożego Narodzenia jednoczą ludzi, tak nasze ochotnicze straże czynią to od pokoleń, bo Rodzina Strażacka rozumie, że tylko będąc jednością, niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy, jesteśmy silni i zdolni czynić dobro dla naszej lokalnej społeczności i dla Ojczyzny. Dzięki jedności, odwadze, patriotycznym postawom i potrzebie działania dla innych Ochotnicze Straże Pożarne były ważnym gruntem podziemnej walki o wolność Ojczyzny w okresie zaborów, a po odzyskaniu niepodległości Polski mogły przystąpić do odbudowy niezależnego, silnego państwa. 

Wielkie poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka wsparte uniwersalnym modelem Ochotniczych Straży Pożarnych, podmiotowością i samorządnością naszych stowarzyszeń, daje nam te ogromne możliwości, ale jest też zobowiązaniem, które Strażacy Ochotnicy wypełniają z oddaniem i poświęceniem. Nie dlatego, że tak nakazuje prawo, nie z rozkazu, ale z wewnętrznej potrzeby i pasji. Także z pomocą naszych najlepszych partnerów, jakimi są Samorządy i bratnia służba – Państwowa Straż Pożarna. 

Przekazuję Wam Druhny i Druhowie wyrazy szacunku i podziękowania za tę służbę, której przyświeca miłość i bezinteresowność. Życzę, by Święta Bożego Narodzenia i nowy 2020 rok upłynęły Wam radośnie i w spokoju wśród najbliższych, przyjaciół, sąsiadów i braci strażaków. Dziękując Rodzinom Strażaków za ich cierpliwość i zrozumienie oraz okazywane wsparcie, życzę zdrowia, powodów do radości i wszelkiego dobra. Najlepsze życzenia przekazuję również Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast, Starostom i Marszałkom województw, pamiętając i doceniając ich zaangażowanie w pomoc i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozdrawiam Funkcjonariuszy i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej, życząc pięknej atmosfery świątecznych dni i powodzenia w realizacji wspólnych zadań."


(fot: archiwum ZOSP RP)

8 grudnia 2019 13:17
Udostępnij na Facebooku