OSP Milejczyce Ochotnicza Straż Pożarna Milejczyce

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

 

 

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Kodeks karny art. 162.          18 marca  br.  w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejczycach odbyło się szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
          W szkoleniu udział wzięli druhowie z miejscowej OSP oraz druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Szkolenie poprowadził dh Mariusz Tworowski, który jest członkiem OSP Milejczyce, a na codzień pracuje jako ratownik medyczny oraz prowadzi własną firmę Rat Medic świadczącą usługi medyczne w ramach umów cywilnoprawnych dla pogotowia ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego. Firma prowadzi także szkolenia w zakresie ramowego programu Edukacja dla Bezpieczeństwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizuje pokazy i przeprowadza zawody z zakresu pierwszej pomocy dla firm i instytucji publicznych. Podczas zajęć zorganizowanych specjalnie dla strażaków omówiono następujące zagadnienia: numery alarmowe służb ratunkowych, kwalifikacja danego zdarzenia do odpowiedniej służby ratunkowej, prawidłowe wezwanie służb ratunkowych, rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bezprzyrządowej i przyrządowej, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,, pierwsza pomoc przy zadławieniach, tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran, unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zajęcia prowadzone były przez dh Mariusza w bardzo atrakcyjnej formie za pomocą pogadanki oraz ćwiczeń z użyciem profesjonalnego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu karetek pogotowia (m.in. torba PSP R1, defibrylator, nosze ratownicze, fantomy oraz aparaty ochronne dróg oddechowych).
       Ochotnicza Straż Pożarna w Milejczycach serdecznie dziękuje za poświęcony czas oraz profesjonalne szkolenie dla dh Mariusza Tworowskiego.  Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas spotkania jest bezcenna i może się okazać w sytuacji zagrożenia zbawienna dla każdego potrzebującego.

18 marca 2018 21:43
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: milejczyce, straz, OSP, kpp,