OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

To obowiązek gminy.

To obowiązek gminy. Strażakom i innym osobom biorącym udział w czynnych działaniach ratowniczych przysługują napoje w ilości i asortymencie określonym przez kierownika akcji ratowniczej.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że uregulowania w tej materii są jasne. Przepisy art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie wskazują, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

Resort wyjaśnia, że na podstawie art. 29a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej osobom biorącym udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu kierujący akcją ratowniczą – w zależności od rodzaju wykonywanych czynności oraz panujących warunków atmosferycznych – zapewnia napoje i posiłki.

 https://www.prawo.pl/samorzad/gmina-ma-zapewnic-napoje-do-picia-strazakom-ochotnikom,464133.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&fbclid=IwAR0FqQqb2BuIL32SQrXobE3tWCkodQuDgrOYPo7U97pTOKio2NQuz4R0uIk

3 września 2019 20:54
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: nowe miasto, OSP, woda,