OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Upamiętniliśmy Zbrodnię Katyńską i Katastrofę Smoleńską

Pamięć o Bohaterach i wydarzeniach historycznych przekazywana młodym pokoleniom jest bardzo ważna z uwagi na krzewienie w całym społeczeństwie patriotyzmu.

Wczoraj, 9-go kwietnia, w miejscu pamięci – Pomniku 96 Dębów w Grzybowie, odbyły się symboliczne uroczystości upamiętniające 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 12. rocznicę katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Organizatorem uroczystości był Historyk, członek OSP w Słubicach – Sławomir Ambroziak, przy współpracy z Fundacją „Wieś Ekologiczna" im. Św. Franciszka z Asyżu, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Mazowiecką Wspólnotą Samorządową, Ochotniczą Strażą Pożarną w Słubicach oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach, przy współpracy z Samorządem Gminy Słubice.

Wśród osób przybyłych na wczorajsze uroczystości znaleźli się m.in. gen. Józef Melak ze Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy Słubice – Sławomir Januszewski, Prezes Fundacji – Marian Kłoszewski, uczestniczka Powstania Warszawskiego – Wanda Świderska oraz uchodźcy narodowości Ukraińskiej, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Słubice. W uroczystości uczestniczył pododdział strażaków wraz z pocztami sztandarowymi OSP w Słubicach (Marek Tarka, Marek Bogiel, Michał Dylicki), OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Piotrkówki oraz druhowie z OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Andrzej Markiewicz, Przemysław Adamowicz), OSP w Grzybowie i OSP w Iłowie. Pododdział poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Wartę honorową pełnili Żołnierze Wojska Polskiego.

Wszystkich zgromadzonych powitał Sławomir Ambroziak, a uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymnu Ukrainy. Modlitwę w odmówił Ksiądz Kanonik Ryszard Chludziński, modląc się za ofiary Katynia i Smoleńska oraz zaprzestanie walk na Ukrainie. Następnie głos zabierali: Generał – Józef Melak, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Prezes Fundacji – Marian Kłoszewski.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów, którego dokonało wiele delegacji, w tym w imieniu strażaków ochotników Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki i Członek Zarządu – Wiesław Milczarek. Po opuszczeniu placu uroczystości wszystkim zebranym strażakom za udział w tym symbolicznym wydarzeniu podziękował Prezes Krzysztof Dylicki, po czym nastąpiło rozformowanie pododdziału.

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili na poczęstunek w formie strażackiej grochówki.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/upamietnilismy-zbrodnie-katynska-i-katastrofe-smolenska/

10 kwietnia 2022 14:39
Udostępnij na Facebooku