OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej

Strażacy, mieszkańcy gminy i parafianie upamiętnili wybuch II Wojny Światowej oraz poległych związanych z tym terenem żołnierzy oraz ochotników.

80 lat temu, 1-go września rozpoczęła się II Wojna Światowa. Wojska III Rzeszy rozpoczęły zbrojny najazd na Polskę. Pierwszymi przejawami agresji były: nalot na Wieluń oraz ostrzał Westerplatte. Według różnych przekazów i ustaleń historyków bombardowanie centrum Wielunia rozpoczęło się o godzinie 4:40, a ostrzał Westerplatte z dział pancernika Schleswig-Holstein o godzinie 4:48. Niezależnie od dokładnych godzin tych zdarzeń były one początkiem agresji niemieckiej na Polskę.

Dziś, 1-go września w Słubicach odbyły się symboliczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Uroczystości te kilka lat temu zapoczątkowali: Sławomir Ambroziak – Strażak OSP w Słubicach, Historyk, Właściciel Pałacu w Słubicach, Krzysztof Dylicki – Strażak OSP w Słubicach, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, ówczesny Wójt Gminy Słubice oraz Marek Tarka – Prezes OSP w Słubicach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

W tym symbolicznym wydarzeniu udział wzięły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Andrzej Markiewicz, Przemysław Adamowicz, Paweł Rybarczyk), OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku oraz strażacy z OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Marek Tarka, Sławomir Ambroziak, Adam Rączka, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Łaziskach, OSP w Juliszewie. Pododdział poprowadził Komendant Gminny – Wiesław Cichosz. O odpowiednią oprawę dbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza – Szymona Ogrzebacza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Słubicach, podczas której modlono się m.in. za poległych w II Wojnie Światowej. Następ odbył się krótki apel na placu przy Kościele. Na jedna minutę uruchomiona została syrena alarmowa na naszej strażnicy, a Orkiestra odegrała Hymn Polski. Z wydarzeniami sprzed 80 lat zgromadzonych zapoznał Sławomir Ambroziak. Zebrani wysłuchali pieśni związanych z tamtym okresem oraz komunikatu Polskiego Radia.

Następnie zebrani w zorganizowanym szyku przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie przy grobie „Nieznanego Żołnierza" odbyła się dalsza część uroczystości. Modlitwę odmówił Proboszcz Parafii – Ksiądz Roman Batorski, a głos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Krzysztof Dylicki, który podziękował wszystkim, a w szczególności strażakom, za udział. Symboliczne kwiaty i znicze na mogile złożyli: delegacja straży Krzysztof Dylicki, Marek Tarka; uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Świderska oraz parafianie. Na zakończenie utwór „Cisza" odegrał Kapelmistrz Orkiestry – Szymon Ogrzebacz.

Pododdział przemaszerował z cmentarza parafialnego do Kościoła Parafialnego, gdzie obyło się uroczyste podziękowanie i zakończenie przemarszu.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/wydarzenia/uroczystosci-upamietniajace-wybuch-ii-wojny-swiatowej/

1 września 2019 14:44
Udostępnij na Facebooku