OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Uwaga! Nowe zasady przeciwdziałania epidemii koronawirusa w Polsce

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce jest bardzo dynamiczna, a jej dalszy rozwój w dużej mierze zależy od nas wszystkich i od tego w jaki sposób będziemy postępować.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia, nadal widać znaczny przyrost liczby osób, u których potwierdzone zostało zakażanie koronawirusem. Ponadto wiele osób z podejrzeniem zakażenia znajduje się na kwarantannach. Do tego wszystkiego dodać należy fakt, iż w chwili obecnej nie ma skutecznego lekarstwa na chorobę wywoływaną przez koronawirusa, a jedynym sposobem na jego zwalczenie jest leczenie objawów i siła organizmu. Jakby tego było mało „przeciwnik" z jakim przyszło nam się zmierzyć jest niewidoczny dla ludzkiego oka, co z kolei stawia każdego człowieka jako potencjalnego nosiciela i osobę, która może zarażać kolejne osoby.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w Polsce wprowadzone zostały kolejne obostrzenia i ograniczenia dla mieszkańców. Nowe wytyczne obowiązują od dziś, 25-go marca, do 11-go kwietnia włącznie. Na stronach rządowych dotyczących koronowirusa dostępne są szczegółowe informacje dotyczące nowych wytycznych, gdzie możemy przeczytać:

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Jak szybko uda się zwalczyć epidemię zależy w dużej mierze od postępowania każdego z nas. Zalecamy stosowanie się do wytycznych oraz obserwację swojego stanu zdrowia oraz stanu zdrowia swoich najbliższych.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/ostrzezenia/uwaga-nowe-zasady-przeciwdzialania-epidemii-koronawirusa-w-polsce/

25 marca 2020 10:53
Udostępnij na Facebooku