OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Waldemar Pawlak pisze do minister finansów. Chodzi o pieniądze.

Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, opublikował na swoim profilu na facebooku informację o tym, że skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym zwrócił się z prośbą o przywrócenie części przepisów, ułatwiających przygotowywanie i składanie sprawdozdań finansowych, przez stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Takimi są zazwyczaj jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.   

Poniżej publikujemy cały wpis Waldemara Pawlaka:

"W 2019 roku weszły w życie zaskakująco niekorzystne rozwiązania dla stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej dlatego wystąpiłem do Pani Minister Finansów z prośbą o przywrócenie ułatwień w sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych.

Stowarzyszenia takie jak OSP działają dla dobra wspólnego w oparciu o aktywność ochotniczą bez prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas OSP korzystały z możliwości uproszczonego rozliczania się z fiskusem. Od 2019 roku obowiązują nowe regulacje. Prawdopodobnie poprzez nieuwagę (nie przypuszczam, że było to działanie zamierzone) doszło do wprowadzenia katastrofalnych rozwiązań dla małych stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie musi być złożone w formie elektronicznej i podpisane przez wszystkich członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym (koszt około 400 zł na osobę). Oznacza to nieuzasadnione i bardzo wysokie koszty administracyjne. Od początku roku kierowaliśmy jako ZOSP RP pytania do Ministerstwa Finansów o jednoznaczne wyjaśnienie przepisów. Dopiero w ubiegłym tygodniu, 23 stycznia, na stronach MF w odpowiedziach na pytania potwierdzono nasze obawy.

Dlatego przesyłamy wniosek do Pani Minister Finansów o pilne przywrócenie ułatwień dla stowarzyszeń, w szczególności OSP, pozwalających na prowadzenie działalności społecznie użytecznej bez nadmiernie uciążliwych obowiązków administracyjnych i podatkowych.

Informacje o możliwych problemach formalnych przy składaniu sprawozdań finansowych pojawiły się dopiero na początku roku 2019. W czasie obrad Komisji Organizacyjnej Związku OSP RP druhny i druhowie z dużym doświadczeniem szczególnie w zakresie rozliczeń z fiskusem zwrócili uwagę na niespójność przepisów. Radca prawny Związku początkowo uważał, że zapisy ustawy pozwalają na uproszczone rozliczenia. Dopiero po bardzo wnikliwej analizie okazało się, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis który to umożliwiał, został zmieniony i regulacje z ustawy o podatku od osób prawnych zawierają puste odwołanie. Taka sytuacja wywołuje duże rozgoryczenie i oburzenie środowiska.

Podsumowując, należy podkreślić, ogromne znaczenie organizacji społecznych w budowaniu wspólnoty i podejmowaniu wielu bardzo cennych inicjatyw. Znakomita większość to małe stowarzyszenia, fundacje oparte o dobrowolne zaangażowanie i działanie ludzi dobrej woli, a nie wielkie kapitały. Znamiennym jest fakt, że na ponad 90 tysięcy organizacji non profit, średni budżet roczny (mediana) wynosi około 20 tysięcy zł - oznacza to, że połowa organizacji ma miesięczne przychody poniżej 1650 zł." 
 
W poniedziałek rano, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP na swoim profilu na facebooku, zamieścił pełną treść pisma, które złożono w ministerstwie.

(fot główne: facebook.com/WaldemarPawlak)

27 stycznia 2019 22:43
Udostępnij na Facebooku