OSP Sucha Beskidzka Błądzonka Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądzonka

Walne Zebrane!

Walne zebranie!
Informujemy, że w dniu 21.02.2016r.(niedziela), o godzinie 14:00, na sali OSP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

 

 

16 stycznia 2016 08:50
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: wybory, zarząd, walne, nowy,