OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Walne Zebranie

16 marca 2019 r. w garażu naszej remizy odbyło się Walne Zebranie członków naszego OSP. Na zebranie przybyło 27 naszych druhów (blisko 73% frekwencja),członkowie MDP oraz zaproszeni goście: mł. bryg. Mirosław Matusik – przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach, dh Witold Wata – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mucharzu, Renata Galara – Wójt Gminy Mucharz oraz radni wsi Koziniec - Marta Czechowicz, Monika Radwan, Krystyna Prorok.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Dariusz Dyrcz. Zgodnie z planem zebrania Prezes OSP przedstawił nasze działania podjęte w 2018 r. Poruszone zostały tematy szkoleń, zdarzeń i finansowania naszego OSP oraz przedstawił cele i plany na bieżący rok.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Marek Boczoń – skarbnik.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosił dh Rafał Jamróz – sekretarz

Komisja Rewizyjna OSP Koziniec – Centrum po przedstawieniu na walnym zebraniu swojego sprawozdania złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Walne zebranie przychyliło się do wniosku Komisji Rewizyjnej i udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP.

W związku z rezygnacja dh Wojciecha Molendowicza z stanowiska naczelnika podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu i zmianach na stanowiskach funkcyjnych. Na stanowisko naczelnika przez walne zebranie został wybrany dh Marceli Czechowicz oraz na członka zarządu Mateusz Boczoń.
Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Jednomyślnie zostały zatwierdzone zmiany w statucie naszego OSP.

Dziękujemy wszystkich gościom za obecność w tym ważnym dla nas dniu.

22 marca 2019 19:10
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, walne,