OSP Amica Wronki Ochotnicza Straż Pożarna Amica Wronki

Walne zebranie sprawozdawcze

W środę, 7 lutego 2018 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na które przybyli:
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Dyrektor ds. inwestycji – Tomasz Machaj, Dyrektor Fabryki Kuchni – Krzysztof Machaj, Starosta Powiatu Szamotulskiego – Józef Kwaśniewicz, Burmistrz MiG Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – mł. bryg. Ireneusz Pers oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Andrzej Liszkowski.
Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską.
Sprawozdanie z działalności za rok 2017 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiła dh Monika Sikora – Gałązka.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarząd OSP Amica otrzymał absolutorium za rok sprawozdawczy.
Następnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.
Odznakę za wysługę 55 lat Jan Hibner, 50 lat Władysław Garncarek, 45 lat Andrzej Małecki, 30 lat Jacek Kucharczyk, 25 lat Radosław Smolarkiewicz, Wojciech Lewicki, 20 lat Łukasz Kawka, Hercka Robert, Hercka Krzysztof, Janusz Gendera, 15 lat dh Monika Bolczyk, 10 lat Halina Roj, Marta Napierała – Werner, Katarzyna Kubiak, Jolanta Kalinowska, Iwona Kaprykowska, 5 lat Krzysztof Juracki.
W 2017 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt i umundurowanie: zestaw narządzi hydraulicznych Holmatro, radiotelefon Motorola, rękawice specjalne, linka strażacka, mundur wyjściowy, mundur koszarowy, mundur bojowy, smok skośny, pasy strażackie, parawan, węże tłoczne, zestaw klinów i podkładów, zestaw do zabezpieczania poduszek AirBag oraz zestaw do ratownictwa wysokościowego.
Jednostka liczy aktualnie 45 członków czynnych (w tym 11 kobiet) i 4 członków honorowych.
OSP Amica w roku 2017 uczestniczyła 30 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 10 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 20 razy, alarm fałszywy 0 razy.

9 lutego 2018 15:54
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebraniewalne, ospamica, olipmic, wronki,