OSP Środa Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Środa Wielkopolska

Walne Zebranie Sprawozdawcze

29 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. W zebraniu oprócz członków czynnych i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli:
- Starosta Średzki Ernest Iwańczuk,
- Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Piotr Mieloch,
- Przewodniczący Rady Miasta Paweł Wullert,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej mł. bryg. Tomasz Skorliński.
- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu dh Michał Kirschke.
Strażacy w formie sprawozdań oraz prezentacji multimedialnej podsumowali miniony udany rok. W roku 2019 średzcy ochotnicy po raz pierwszy od ponad 30 lat wyjechali do działań ratowniczo-gaśniczych, a także pozyskali fabrycznie nowy samochód gaśniczy, który jeszcze bardziej zwiększył możliwości operacyjne.
Zaproszeni goście byli pełni podziwu dla druhów. Docenili zarówno gotowość do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, jak również promowanie w lokalnej społeczności wartości którymi się kierują, szerzenie wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród mieszkańców oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Miłym akcentem podczas zebrania było wręczenie nowym czlonkom legitymacji członkowskich, nadanie stopni funkcyjnych wszystkim druhom oraz wyróżnienie najaktywniejszych w minionym roku strażaków w 2 kategoriach:
- udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych:
1. miejsce - dh Krzysztof Zys
2. miejsce - dh Maciej Świt
3. miejsce - dh Jarosław Krzeminski
- udział w pozostałych wydarzeniach:
1. miejsce - dh Krzysztof Zys
2. miejsce - dh Jarosław Krzeminski
3. miejsce - dh Maciej Świt
4. miejsce - dh Adam Wojciechowski
5. miejsce - dh Olga Bartoszak
Omówiono również plany na rok 2020, po czym zebrani członkowie udzielili absolutorium zarządowi. Zebranie prowadził dh Jarosław Krzeminski.

Zdjęcia: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

1 marca 2020 10:50
Udostępnij na Facebooku