OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017 r.

Dnia 4 marca 2017 roku w jednostce OSP Bielsko odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Strażacy spotkali się w budynku OSP o godzinie 17.00. Na zebraniu zjawili się nie tylko członkowie OSP Bielsko, ale również zaproszeni goście, m.in.:
- Komendant Powiatowy PSP w Słupcy bryg. mgr inż. Rafał Chmiel
- Komendant Gminny ZOSP RP dh Piotr Wędzikowski
- Prezes OSP Drążna i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego HDK PCK w Słupcy dh Zenon But
- Prezes OSP Kamień i jednocześnie Przewodniczący Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy dh Wojciech Młodożeniec
- Członek Zarządu Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy pan Henryk Śmigielski
- Wójt Gminy Orchowo pan Jacek Misztal
- Przewodniczący Rady Gminy w Orchowie pan Władysław Jakubowski
- Radna sołectwa Bielsko i Podbielsko pani Alicja Bartz
- Sołtys sołectwa Bielsko i Podbielsko pan Andrzej Witulski
- Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku mgr Barbara Gutkowska
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku pani Zofia Wełnitz
- Przedstawiciele OSP Ostrowo: Prezes dh Jan Lewandowski oraz Naczelnik dh Mariusz Wojciechowski
- Członek klubu HDK „Ratunek" pan Grzegorz Leszczyński

Zebranie rozpoczął Naczelnik – dh Łukasz Przybyszewski, prosząc wszystkich o powstanie i o wprowadzenie sztandaru OSP Bielsko. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu strażackiego "Rycerze Floriana" wszyscy zgromadzeni zajęli swoje miejsca. Wtedy głos zabrał Prezes OSP Bielsko – dh Tomasz Tomczak, witając wszystkich przybyłych członków oraz gości. Dokonał on również wyboru przewodniczącego zebrania, którym został tradycyjnie Prezes Honorowy, a zarazem sołtys - Andrzej Witulski. Protokólantem zebrania został sekretarz - dh Jacek Ziółkowski. Powołano też Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący – dh Ryszard Spochacz, sekretarz – dh Andrzej Przybyszewski, członek - dh Ryszard Burzyński. Dalej przyjęto jednogłośnie porządek zebrania.
Następnie wręczono legitymacje członkowskie dla nowych druhen i druhów. Tego dnia przyjęci zostali:
- Roksana Janik
- Sylwia Stube

- Kamila Kuczyńska
- Weronika Spochacz
- Izabela Wierzbińska
- Iwona Wilk
- Katarzyna Stube

- Igor Zaparucha
- Tomasz Tomczak
- Bartłomiej Wesołowski
- Maciej Wańkowski
- Patryk Dulik
- Jakub Tomczak
- Mikołaj Wolkiewicz
- Dawid Arent

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych dawców krwi przez przedstawicieli Rady Rejonowej HDK PCK w Słupcy. Wyróżniono zatem:
- dh Łukasza Przybyszewskiego Srebrną odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"
- Pana Grzegorza Leszczyńskiego Srebrną odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia"
- dh Karola Przybyszewskiego Brązową odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"
- dh Pawła Wańkowskiego Brązową odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia"

Tego dnia wręczono też dyplomy i nagrody uczestnikom etapu szkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którzy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku zakwalifikowali się do etapu gminnego konkursu. Wręczenia dokonała pani Dyrektor Barbara Gutkowska oraz Prezes OSP Bielsko dh Tomasz Tomczak. Nagrody w postaci piłek do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną otrzymali:
- Julia Przybyszewska (Szkoła Podstawowa)
- Oliwia Dulik (Szkoła Podstawowa)
- Sebastian Tomczak (Szkoła Podstawowa)
- Bartosz Hartwich (Szkoła Podstawowa)
- Joanna Wierzbińska (Gimnazjum)
- Dawid Arent (Gimnazjum)
- Maciej Wańkowski (Gimnazjum)
- Wojciech Wierzbiński (Gimnazjum)

Następnie Zarząd przedstawił sprawozdania za rok ubiegły:
- z działalności - dh Tomasz Tomczak
- z działalności Jednostki Operacyjno-Technicznej - dh Łukasz Przybyszewski
- finansowe - dh Mateusz Wańkowski
- z akcji krwiodawstwa Klubu HDK "Ratunek" - dh Łukasz Przybyszewski
- komisji rewizyjnej - dh Jacek Wańkowski
oraz plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. W międzyczasie mogliśmy zobaczyć prezentacje multimedialne przygotowane przez dh Karola Przybyszewskiego i dh Piotra Wańkowskiego. Dalej miała miejsce Dyskusja. Po udzieleniu absolutorium przez Komisję Rewizyjną ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2017 rok.


Na koniec Prezes OSP Bielsko podziękował Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku i asystę podczas zebrania. Tym akcentem zakończono zebranie.

7 marca 2017 01:19
Udostępnij na Facebooku