OSP Środa Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Środa Wielkopolska

Walne Zebranie Sprawozdawcze i ślubowanie MDP

16 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., w którym oprócz druhów uczestniczyli: burmistrz Piotr Mieloch, przewodniczący Rady Miasta Paweł Wullert, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP st. kpt. Marcin Włodarczyk oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Michał Kirschke.
Zebranie sprawnie poprowadził dh Jarosław Krzeminski, sprawozdanie z działalności jednostki w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sekretarz dh Krzysztof Zys. Sprawozdania przedstawili również: naczelnik dh Wojciech Zys, skarbnik dh Bogusław Kacała oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Mikołaj Witucki.
Druhowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
Zaproszeni goście z podziwem oceniali działalność jednostki oraz zapał druhów w dążeniu do celu.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym dniu było ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ślubowanie na sztandar jednostki złożyło czternaścioro członków MDP. Pasowania młodych druhów dokonał naczelnik OSP w Środzie Wlkp. dh Wojciech Zys. Młodzież otrzymała z rąk prezesa dh Adama Wojciechowskiego legitymację członkowskie. Akty Pasowania wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Bartkowiak, a pamiątkowe odznaki opiekun MDP druhna Olga Bartoszak.
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali strażacy regularnie prowadzący zbiórki drużyny: dh Olga Bartoszak, dh Maciej Świt i dh Krzysztof Zys. Wręczono także legitymację nowym czlonkom OSP. Otrzymali je dh Monika Pieprzyk oraz dh Adam Świt. Szczególne podziękowania za wkład włożony w rozwój jednostki trafiły do druha Jarosława Krzeminskiego.

Foto: Magiczny Kadr / Monika Pieprzyk

26 marca 2019 16:37
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, MDP, walne, ślubowanie, Pasowanie, sprawozdawcze,