OSP Kamienica Polska Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica Polska

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kamienica Polska. 17 marca 2018r

W dniu 17 marca 2018 r. o godz. 16.00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej poświęcone omówieniu działalności straży w poprzednim roku. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP Kamienica Polska dh. Ewa Ziora wraz z przewodniczącym zebrania dh. Szymonem Łagodzińskim. Na zebranie przybyli członkowie OSP Kamienica Polska wraz z zarządem, a także zaproszeni goście: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP dh Cezary Stempień, przedstawiciel PSP Częstochowa mł. bryg. Grzegorz Pyrchla, Komendant Gminny ZOSP dh Jan Maciągowski, Przewodniczący Rady Gminy dh Waldemar Szymanek. Na początku zebrania uczczono minutą ciszy druhów, którzy odeszli na wieczną wartę. Posiedzenie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdanie ze swej działalności w roku 2017. W zawodach sportowo -pożarniczych gminnych Drużyna Seniorów zajęła 3 miejsce, Drużyna Seniorek 2 miejsce. Działania na rzecz społeczeństwa to min: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, reprezentowanie jednostki w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, manewrach, uroczystościach państwowych, kościelnych (tu duże podziękowanie Orkiestrze dętej OSP Kamienica Polska). Wyszczególnieniem jest prowadzenie zajęć sportowo- strażackich dla DDP oraz organizowanie dla najmłodszych imprez okolicznościowych. W roku 2018 plan działania OSP Kamienica Polska przewiduje pozyskanie nowego sprzętu, ubrań ochronnych, udział w szkoleniach, szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o tematyce przeciwpożarowej, rozwój orkiestry dętej, czynne reprezentowanie jednostki w zawodach sportowo -pożarniczych, modernizacja budynku remizy, prace porządkowe w obrębie jednostki. W toku zebrania sprawozdawczego Zarządowi udzielono absolutorium, przyjęto sprawozdania oraz plan na rok 2018. Przybyli goście oraz władze podkreślili w swoich wypowiedziach, iż jednostka w Kamienicy Polskiej spełnia się w zakresie społeczno-ratowniczym. Padły podziękowania i życzenia dla jednostki. Na zakończenie odbył się mały koncert w wykonaniu naszej orkiestry dętej pod dyrygenturą kapelmistrza Henryka Nowaka. Wszystkim druhom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz współpracę i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów

25 marca 2018 09:54
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie,