OSP MAĆKOWICE Ochotnicza Straż Pożarna MAĆKOWICE

Walne zebranie sprawozdawcze podsumowało działalność OSP Maćkowice za 2017 rok.

Walne zebranie sprawozdawcze podsumowało działalność OSP Maćkowice za 2017 rok.


    W dniu 27 stycznia 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowicachodbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki za 2017 rok. Na zebraniu tym dokonano podsumowania działalności OSP Maćkowice za miniony rok, a także uchwalono plan działania i finansowy na 2018 rok. Otwarcia zebrania dokonał Prezes jednostki druh Artur Napora, który przywitał także zaproszonych gości. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Damiana Piejko. Sprawozdanie z działalności jednostki za 2017 rok przedstawił Naczelnik OSP Maćkowice druh Damian Piejko, który stwierdził m.in.:


   „Jednostka nasza zrzesza aktualnie 65 członków czynnych, 3 honorowych i 4 wspierających. W ub. roku 2 druhów z naszej OSP odbyło szkolenia podstawowe, realizowane przez KM PSP w Przemyślu, jeden druh odbył szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i 5 druhów ukończyło szkolenie pilarza.


   W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła ogółem w 24 działaniach ratowniczych, w tym 2 razy wyjeżdżano do gaszenia pożarów oraz 22 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń."


   Na szczególne wyróżnienie zasłużyło trzech druhów: Rafał Kubas, Eugeniusz Hanasko i Michał Fedio, którzy na wniosek Zarządu OSP zostali wyróżnieni odznaką „Strażak Wzorowy", przyznaną przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu.


   Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Żurawicy wyróżniło 19 strażaków odznaką „Za wysługę lat" za długoletnią pracę na rzecz OSP Maćkowice.


   Zarząd OSP w Maćkowicach za zaangażowanie w działalność OSP wyróżnił statuetką druha Franciszka Gawła i druha Grzegorza Gawła.

28 stycznia 2018 14:27
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie,