OSP Szeroka Ochotnicza Straż Pożarna Szeroka

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

W sobotę 10 marca w sali naszej remizy odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki w mionionym roku. Na początku prezes Zbigniew Łukasik przywitał wszystkich strażaków i przybyłych gości, po czym zebrani odśpiewali hymn ZOSP RP. Następnie został zaproponowany i uchwalony porządek obrad, wybrany przewodniczący zgromadzenia, protokolant i komisja uchwał i wniosków. Odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki i zespołu Niezapominajki, sprawozdanie finansowe i przedstawiono statystykę wyjazdów. Z remizy wyjeżdżaliśmy 49 razy, w tym 40 razy do akcji. Najczęściej wyjeżdżającymi strażakami w naszej jednostce są Zbigniew Łukasik, Radosław Telega i Eugeniusz Kopczyński. Potem rozdano odznaczenia, zgromadzonym przedstawiono plan działania na bieżący rok i udzielono absolutorium zarządowi. Następnie głos zabrali goście dziękując za służbę, przedstawiając plany dotyczące jednostki i sołectwa na najbliższy czas oraz podkreślając zaangażowanie i profesjonalizm naszych druhów. Przegłosowano przedstawione wcześniej plany i na tym obrady walnego zebrania zakończono.

11 marca 2018 18:42
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, OSP, walne, szeroka,