OSP Orzysz Ochotnicza Straż Pożarna Orzysz

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu informuje, że w dniu 20 lutego 2016 roku o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP Orzysz.


Porządek Zebrania:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
Zarządu OSP
Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.


W imieniu Zarządu
mgr Mariusz Semenowicz
Prezes Zarządu OSP

22 stycznia 2016 20:56
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: osp orzysz, walne zebranie,