OSP Ujazdy Ochotnicza Straż Pożarna Ujazdy

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 7 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.

W zebraniu uczestniczyli członkowie jednostki oraz przedstawiciele instytucji samorządowych:

dh Ryszard Dudek - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu,
dh Andrzej Bobola - Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu,
Elżbieta Ogrodnik - Sołtys Sołectwa Wesoła-Ujazdy, Ryta Górka,
Maria Twarda - Przewodnicząca Rady Sołectwa Wesoła-Ujazdy, Ryta Górka,
Andrzej Kłak - Przedstawiciel Urzędu Gminy Nozdrzec (w zastępstwie Wójta)

Uczestników zebrania przywitał prezes OSP Ujazdy - dh Andrzej Bator, po czym wybrano prezydium zebrania oraz przyjęto jego porządek.

Później nastąpiło odczytanie sprawozdania przez naczelnika dh Andrzeja Ogrodnika. Przedstawił działalność OSP na przestrzeni ubiegłego roku.

Następnie głos zabrał dh Edward Sowa - skarbnik OSP, przedstawiając finanse naszej jednostki.

Po naczelniku i skarbniku swoje sprawozdanie odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dh Władysław Skiba. Po odczytaniu sprawozdania odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Komisji. Absolutorium zostało udzielone.

Następnie wybrano kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się "za" kandydatami.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes - dh Andrzej Bator
W-ce Prezes - dh Paweł Pomykała
Naczelnik - dh Andrzej Ogrodnik
Z-ca Naczelnika - dh Adam Wolanin
Skarbnik - dh Edward Sowa
Sekretarz - dh Jacek Osip
Gospodarz - dh Kazimierz Skiba

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - dh Władysław Skiba
Członek - dh Jan Sowa
Członek - dh Tadeusz Pęcherek

Po wyborach Prezes jednostki odczytał plany na 2016 rok. W planach jest m.in. przyjęcie 3 nowych członków w tym 3 kobiet, wykonanie podłogi w jednym z pomieszczeń w strażnicy, wykonanie pomieszczeń sanitarnych w remizie i zorganizowanie obchodów 30-lecia naszej OSP.

Po zakończeniu zebrania trwała długa i ożywiona dyskusja na temat OSP i nie tylko.

8 lutego 2016 09:16
Udostępnij na Facebooku