OSP Zagórów Ochotnicza Straż Pożarna Zagórów

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Dnia 30 stycznia 2016 roku nadszedł czas na posumowanie 2015 roku.
W minionym roku odnotowaliśmy 109 wyjazdów do akcji ratowniczo -gaśniczych. 
Łącznie we wszystkich zdarzeniach uczestniczyło 34 druhów
Tytuł "Strażak roku" otrzymał Adam Pruszyński - 56 wyjazdów.
Nie obylo się również bez odznaczeń dla zasłużonych druhów:
- odznaką „Semper Vigilant – Wiecznie Czuwający" odznaczono Krystynę Szelewicz- Cichocką i Michała Ulatowskiego,
- złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Krzysztof Jankowski i Stanisław Kłębowski,
-  odznaką „Strażak wzorowy" uhonorowano: Rafała Budaszewskiego oraz Pawła Pruszyńskiego.
Był też czas na podziekowania dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych którzy wspierają naszą jednostkę. Serdeczne podziękowanie skierowane zostały do Pani Anny Sakowskiej - Skarbnik Gminy Zagórów oraz dla Pani Aurelii Świątek.
Podziękowano również druhom Pawłowi Pruszyńskiemu, Krzysztofowi Ligockiemu, Przemysławowi Szymczakowi oraz Arturowi Paprzyckiemu za aktywną działalność na rzecz OSP Zagórów oraz wszystkim druhom za aktywną działalność na rzecz OSP Zagórów oraz za zaangażowanie i ofiarność w działaniu na rzecz OSP Zagórów.
Szczególne podziękowanie skierowano do druha Tomasza Kierzka za współpracę i pomoc w pozyskaniu sprzętu dla jednostki.
W 2015 roku dołączył do nas trzech druhów. Braliśmy udział w szkoleniach:
- Kwalifikacjna Pierwsza Pomoc - 5 osób,
- kurs ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego - 5 osób,
- dowódców zastępu - 2 osoby.

Następnie przeszliśmy do wyboru nowych władz:

ZARZĄD:

Bogdan Matczak - PREZES
Jerzy Juszczak - WICEPREZES
Michał Ulatowski - WICEPREZES

Krzysztof Jankowski - NACZELNK
Karol Kruszyna - ZASTĘPCA NACZELNIKA

Mirosław Płucienniczak - SKARBNIK

Elżbieta Borowska - SEKRETARZ

Dariusz Kowalski - GOSPODARZKOMISJA REWIZYJNA:

Ryszard Sikorski - PRZEWODNICZĄCY
Jacek Wesołowski - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Adam Staszewski - CZŁONEK
Krzysztof Ligocki - CZŁONEK
Tomasz Pruszyński - CZŁONEK

 

28 lutego 2016 10:16
Udostępnij na Facebooku