OSP Krzywice Ochotnicza Straż Pożarna Krzywice

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Krzywice

W piątek 24 września w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP. Zebranie podsumowywało ponad 5-letnią kadencję obecnych władz OSP. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, wspierający oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także zaproszeni goście:
Zastępca Wójta Gminy Chełm Lucjan Piotrowski,
Radny Gminy Chełm Lucjan Jarocki,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Mirosław Mysiak,
Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Edward Pietraś.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP w Krzywicach dh Krzysztof Kowalczyk.


Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano dh Maryli Kowalczyk, na protokolanta został wybrany dh Piotr Gajuk.


Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił Prezes Zarządu dh Krzysztof Kowalczyk.


Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kaczor. Jednostka w latach 2016-2020 dysponowała budżetem 49 315,18 zł, przy jednoczesnych wydatkach na poziomie 48 502,82 zł.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jak co roku wygłosił dh Ryszard Gajuk. Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium.


Projekt planu działalności na rok 2021 przedstawił dh Piotr Gajuk.


Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Chełmie.


Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes OSP – dh Krzysztof Kowalczyk,
Wiceprezes-Naczelnik – dh Marcin Nafalski,
Zastępca Naczelnika – dh Remigiusz Szymański,
Sekretarz – dh Piotr Gajuk,
Skarbnik – dh Grzegorz Kaczor,
Gospodarz – dh Radosław Gajuk.


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – dh Ryszard Gajuk,
Sekretarz – dh Zbigniew Wojtiuk,
Członek – dh Damian Nafalski.


Przedstawicielem do Zarządu Gminnego został:
dh Marcin Nafalski.


Delegatami do Zarządu Gminnego zostali:
dh Krzysztof Kowalczyk,
dh Marcin Nafalski.

 

Aktualnie jednostka OSP Krzywice liczy 43 druhów:
– 29 członków czynnych, w tym 6 kobiet,
– 2 członków wspierających,
– 15 członków MDP, w tym: 8 chłopców i 7 dziewcząt.

 

Zebranie zakończono wspólną kolacją oraz częścią artystyczną.

 

30 września 2021 17:57
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: osp krzywice, wybory, walne zebranie,