OSP Babice Ochotnicza Straż Pożarna Babice

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze za rok 2020

W dniu 20 lutego 2021 na sali balowej naszej jednostki odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach za rok 2020.

Podczas zebrania zostały przedstawione:

- sprawozdanie z działalności za rok 2020

- sprawozdanie finansowe za rok 2020

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020

- plan działalności na rok 2021

- plan finansowy na rok 2021

 

Po przedstawieniu sprawozdań, planów oraz przeprowadzonej dyskusji, Walne Zebranie Członków OSP Babice postanowiło udzielić absolutorium Zarządowi OSP Babice.

 

 

Podczas zebrania zostały przeprowadzone wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach na kadencję 2021 - 2025.

 

Wybrany Zarząd OSP Babice na lata 2021 - 2025:

Prezes - Urbańczyk Marek
Wiceprezes - Wyrobiec Józef
Wiceprezes - Rożnawski Grzegorz
Naczelnik - Kościelniak Łukasz
Zastępca naczelnika - Deszcz Paweł
Skarbnik - Spuła Agnieszka
Sekretarz - Cząstka Aneta
Gospodarz - Deszcz Kamil
Członek - Michalczyk Grzegorz

 

Wybrany skład Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2025:

Przewodniczący - Motyka Czesław
Zastępca przewodniczącego - Wędrzyk Anna
Członek - Jakóbik Krzysztof

 

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie - mł. bryg. Andrzej Dybał

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - st. bryg. Winicjusz Jarczyk

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP - Wiesław Domin

24 lutego 2021 11:24
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, wybory, 2021, babice, sprawozdawcze, 2020,