OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Wiceminister MSWiA J. Zieliński napisał list do strażaków OSP

Jarosław Zieliński w specjalnym liście poinformował strażaków o rządowym wsparciu. Każda jednostka OSP będzie mogła wnioskować o fundusze m.in. na upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych oraz innych, związanych z prewencją przeciwpożarową.

- Aktywność strażaków ochotników zrzeszonych w ponad 16 tys. jednostek OSP w całej Polsce nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ale obejmuje również związane z nimi działania kulturalne, społeczne czy sportowe, ważne dla społeczności lokalnych - pisze Jarosław Zieliński do druhów.

Wiceminister MSWiA informuje, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości mając na uwadze szczególną rolę, jaką pełnią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, a taże doceniając ich rolę w życiu społecznym, kulturalnym oraz umacnianiu wspólnot lokalnych przyjął 9 lipca projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć OSP dodatkową kwotą z budżetu państwa".

Do ustawy, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

- W 2019 roku Ochotnicze Straże Pożarne na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł - pisze Zieliński w liście.

 

O rządowym wsparciu dla OSP informowaliśmy:

- Rząd przeznaczy 82 miliony zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

(Fot. MSWiA)

11 lipca 2019 18:30
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: Jarosław Zieliński, OSP, MSWiA,