OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

Wielki dzień w historii naszej OSP - nowy wóz MAN TGM GBARt 3,5/25

10 stycznia 2019r. to data, która zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach naszej straży. :)

Po ciężkim staraniach, które trwały długie lata, a także dzięki ogromnej pracy i poświęceniu naszego Prezesa OSP - Krzyszofa Siwaka oraz Komendanta Gminnego ZG ZOSP RP w Tuchowie - Łukasza Giemzy, stało się... Nasza jednostka pozyskała fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 GBARt 3,5/25, którego koszt wyniósł 799 500,00 zł.

Poniżej dokładny opis ze strony tuchow.pl i fotorelacja oraz film Piotra Żurowskiego. :)

"Koniec 2018 roku przyniósł strażakom z Siedlisk wspaniały prezent świąteczno-noworoczny. Druhowie zrealizowali zadanie pn. „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach".
Dzięki temu projektowi tabor pojazdów pożarniczych, w które wyposażone są jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów powiększył się o fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4. W wyniku postępowania przetargowego, które przeprowadzono w październiku ub. roku, samochód wykonała firma: STOLARCZYK TECHNOLOGIA POŻARNICZA z Kielc. Całkowita wartość samochodu, który trafił do druhów z Siedlisk to 799 500,00 złotych.
Samochód został sfinansowany dzięki dotacjom:
1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 200 000,00 złotych,
Środki pochodzące z dotacji MSWiA uzyskano dzięki staraniom pana posła Michała Wojtkiewicza, który początkiem 2018 roku złożył w sejmie poprawkę, na podstawie której w budżecie centralnym znalazły się środki na samochód dla ochotników z Siedlisk.
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 185 714,00 złotych.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 114 286,00 złotych.
Powyższe środki zostały przeznaczone w ramach programu „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".
4. Gmina Tuchów – 299 500,00 złotych.
Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2018 rok uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie w kwietniu ubiegłego roku.
Dzięki zakupowi samochodu w znaczny sposób został wzmocniony potencjał ratowniczy oraz podniesiony został standard wyposażenia strażaków z terenu gminy Tuchów. Druhom z Siedlisk oraz wszystkim mieszkańcom gminy życzymy, aby nowy nabytek z jednej strony służył jak najdłużej, a z drugiej, aby musiał być wykorzystywany jak najrzadziej."

14 stycznia 2019 18:38
Udostępnij na Facebooku